Γραφείο-βιβλιοθήκη σε παιδικό δωμάτιο,με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.Βαμμένα όλα με οικολογικές βαφές.

Γραφείο-βιβλιοθήκη σε παιδικό δωμάτιο,με πολλούς αποθηκευτικούς χώρους.Βαμμένα όλα με οικολογικές βαφές.