Μία ντουλάπα για σοφίτα από δρυς με οριζόντια νερά. τα άνω πορτάκια με ανάκληση για εύκολη τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων.

Μία ντουλάπα για σοφίτα από δρυς με οριζόντια νερά. τα άνω πορτάκια με ανάκληση για εύκολη τοποθέτηση μεγάλων αντικειμένων.