Μια στενόμακρη κουζίνα, χωριστό δωμάτιο αλλά πέρασμα ταυτοχρόνως διαφοροποιείται και δεν είναι βαρετή αφού αποκτά ύφος παλιού παντοπωλείου. Στην μία πλευρά αναπτύσσεται ένα σύστημα πάγκου εργασίας και ερμαρίων με γυάλινες όψεις, ενώ απέναντι η θέση μαγειρέματος διαθέτει όλα τα απαραίτητα για τη διαδικασία αλλά και μια κατασκευή παλιάς χωριάτικης όψης. Στα δεξιά μια  μεγάλη τροφοθήκη με πόρτες γρίλια κρύβει αποθηκευτικούς χώρους αλλά και πρόχειρο τραπέζι φαγητού!

Μια στενόμακρη κουζίνα, χωριστό δωμάτιο αλλά πέρασμα ταυτοχρόνως διαφοροποιείται και δεν είναι βαρετή αφού αποκτά ύφος παλιού παντοπωλείου. Στην μία πλευρά αναπτύσσεται ένα σύστημα πάγκου εργασίας και ερμαρίων με γυάλινες όψεις, ενώ απέναντι η θέση μαγειρέματος διαθέτει όλα τα απαραίτητα για τη διαδικασία αλλά και μια κατασκευή παλιάς χωριάτικης όψης. Στα δεξιά μια  μεγάλη τροφοθήκη με πόρτες γρίλια κρύβει αποθηκευτικούς χώρους αλλά και πρόχειρο τραπέζι φαγητού!