Μια κουζίνα που σχεδιάστηκε ώστε να είναι αόρατη και να δίνει ακόμα περισσότερη έμφαση στο λευκό χρώμα που επιλέχθηκε ως πρωταγωνιστής.

Μια κουζίνα που σχεδιάστηκε ώστε να είναι αόρατη και να δίνει ακόμα περισσότερη έμφαση στο λευκό χρώμα που επιλέχθηκε ως πρωταγωνιστής.