Σε αυτή την περίπτωση η κουζίνα χωρίστηκε σε δύο ζώνες και περιβάλλει την κύρια τραπεζαρία του διαμερίσματος. Η γωνία προσφέρει θέα στον εξωτερικό χώρο, μεγάλο παράθυρο με ρόλο πάσου καθώς και όλα τα απαραίτητα για την παρασκευή του φαγητού. Απέναντι υπάρχει μια επιτοίχια κατασκευή με σκάλα που προσφέρει coffee station χώρο και χώρους αποθήκευσης σκευών και τροφίμων. Τα ερμάρια άνω πάγκου είναι σχεδιασμένα ώστε να εντοιχίζονται σε κατασκευή που κρύβει επιτυχώς τον απορροφητήρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα έπιπλο-κουζίνα που αρμόζει να βρίσκεται δίπλα σε μια τραπεζαρία.

Σε αυτή την περίπτωση η κουζίνα χωρίστηκε σε δύο ζώνες και περιβάλλει την κύρια τραπεζαρία του διαμερίσματος. Η γωνία προσφέρει θέα στον εξωτερικό χώρο, μεγάλο παράθυρο με ρόλο πάσου καθώς και όλα τα απαραίτητα για την παρασκευή του φαγητού. Απέναντι υπάρχει μια επιτοίχια κατασκευή με σκάλα που προσφέρει coffee station χώρο και χώρους αποθήκευσης σκευών και τροφίμων. Τα ερμάρια άνω πάγκου είναι σχεδιασμένα ώστε να εντοιχίζονται σε κατασκευή που κρύβει επιτυχώς τον απορροφητήρα. Το αποτέλεσμα είναι ένα έπιπλο-κουζίνα που αρμόζει να βρίσκεται δίπλα σε μια τραπεζαρία.