Ντουλάπια σε ειδική εσοχή στον τοίχο πολλαπλών χρήσεων με έξυπνη εκμετάλευση χώρου.Από λάκα στο χρώμα του τοίχου

Ντουλάπια σε ειδική εσοχή στον τοίχο πολλαπλών χρήσεων με έξυπνη εκμετάλευση χώρου.Από λάκα στο χρώμα του τοίχου