Μοντέρνα κατασκευή για γραφείο-βιβλιοθήκη.Από ξύλα πάχους 8cm και 6cm.Με δυνατότητα για συρόμενη πόρτα (μισό-μισό)

Μοντέρνα κατασκευή για γραφείο-βιβλιοθήκη.Από ξύλα πάχους 8cm και 6cm.Με δυνατότητα για συρόμενη πόρτα (μισό-μισό)